Door het samenwerkingsverband tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs is een procedure opgesteld hoe de aanmelding vanuit de basisschool naar het voortgezet onderwijs verloopt. Hieronder staat de link naar de brochure.