De Overhaal

Hier kunt u informatie vinden over onze uitgangspunten, de taken en bezetting van de medenzeggenschapsraad (MR) en wat de ouderraad (OR) allemaal voor De Overhaal doet.

Ook kunt u hier het onderwijsondersteuningsprofiel vinden. In dit document staat wat De Overhaal kan bieden aan leerlingen in het kader van Passend Onderwijs.