Aanmelden, inschrijven of een rondleiding

De school moet goed passen bij uw kind en moet goed voelen, dit is een belangrijke keuze.
Wij helpen u graag om deze keuze te maken.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst, uw kind kan gelijk instromen wanneer het 4 jaar is geworden. Ook in een aantal hogere groepen hebben wij nog plek.
Wilt u uw kind aanmelden op De Overhaal? Of heeft u behoefte aan wat meer informatie?

Neem dan contact op met Nancy Koomen, de directeur van De Overhaal (n.koomen@zaanprimair.nl).
Wij maken dan een afspraak voor een gesprek waarin u alle informatie krijgt die u nodig heeft om de inschrijving uw kind bij ons op school in orde te krijgen. Ook krijgt u een rondleiding door de school om te zien hoe wij met onze leerlingen werken.

Typerend voor De Overhaal is dat wij een kleine school zijn, waar alle kinderen elkaar kennen en de leerkrachten oog hebben voor ieder kind. Meer informatie over onze school vindt u op Scholen op de kaart.