Schoolgids

Zaan Primair heeft voor alle scholen een centrale gids. In die gids voegt iedere school het school specifieke deel zelf in. Deze onderdelen staan binnen een apart kader. In deze gids gaan wij uitgebreid in op het leren en werken bij ons op school, welke afspraken daarbij horen en welke zorg u daarbij van ons kunt verwachten.
Verder vindt u in onze schoolgids een aantal praktische zaken, zoals: in- en uitschrijving, schooltijden/studiedagen, schoolverzuim, voor- en naschoolse kinderopvang en activiteiten, het leerlingvolgsysteem en de samenwerking met onze partners in de wijk.