Het leerproces

Toekomstgericht onderwijs 

Wij werken samen met onze ouders om de kinderen te begeleiden zodat zij uiteindelijk succesvol zijn op het Voortgezet Onderwijs en in de maatschappij zelfstandig kunnen deelnemen. Daarbij hanteren wij een goede communicatie en optimale ondersteuning. Werken met opbrengsten, welbevinden en veiligheid, dit de basis is om optimale resultaten op alle gebieden te behalen.

Onze doel is geslaagd als wij leerlingen op het verwachte niveau laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Waarin kinderen hun eigen talenten (h)erkennen, maar ook weten waar hun eigen leerpunten liggen. Als leerlingen hun geleerde strategieën van de 21th century skills kunnen inzetten om kennis en informatie te verwerven en zich verantwoordelijk voelen en inzetten voor hun eigen toekomst. Leerlingen begrijpen dat zij een onderdeel zijn van een democratische maatschappij en zij zorg dragen voor zichzelf en voor anderen ongeacht religie of culturele achtergrond vanuit een respectvolle houding, maar ook weten dat we onderdeel uitmaken van een groter systeem binnen Europa en binnen de wereld.

Leerlingen met plezier en trots terugkijken op hun tijd op de basisschool, zich vrij voelen om bij ons terug te komen om te laten zien wat ze aan het doen zijn, hoe zij in het leven staan en te vertellen hoe hun verdere toekomst eruit ziet.

Onze ambities voor de komende periode zijn:

  • Digitaal portfolio in samenhang met het leerlingvolgsysteem schooljaar 2019/2020
  • Resultaten conform de populatie, referentieniveaus en het verwachtingspatroon..
  • 21-eeuwse vaardigheden verder in ons onderwijscurriculum verwerken.
  • Verrijken en verdiepen basisaanbod rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen
  • In samenhang met de visie het verder innoveren van toekomstgericht onderwijs.