Ouderraad

De ouderraad op de Overhaal bestaat uit een groep betrokken ouders en leerkrachten van de school.

OR

Beste ouders/verzorgers,

Graag willen we onszelf aan u voorstellen en u een kort overzicht geven van onze werkzaamheden.

Dit schooljaar bestaat de ouderraad (OR) uit de volgende leden:

Ouders:                                                                 

Leonore Groot, voorzitter
Lisette Meijns, penningmeester
Sandra Wolthuis, secretaris
Sanne Snoeij, lid
José Dolsma, lid

Leerkrachten:                                                                

Miranda van Pardo
Caroline Nieuwendijk

Zoals elke school, heeft ook De Overhaal hulp van ouders nodig om optimaal te kunnen functioneren. Het doel van de OR is de relatie tussen school en ouders te bevorderen. We hebben dus uw hulp nodig om het karakter van De Overhaal te bewaken als knusse, sportieve en schone dorpsschool met gezellige feesten en verrassende uitstapjes. Leden van de OR kunnen u benaderen voor diverse werkzaamheden. Uiteraard bent u hier niet toe verplicht, maar wij zijn er van overtuigd dat we alleen gezamenlijk tot het beste resultaat kunnen komen.

Activiteiten waarvoor de OR van obs De Overhaal zich inzet: 

1. Sint Maarten
2. Sinterklaas
3. Kerst
4. Pasen
5. Sportdag
6. Meester- en juffendag
7. Schoolreis groep 1 – 4
8. Musical groep 7/8
9. Ad hoc activiteiten & projecten

De OR financiert al deze activiteiten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u in deze brief

 

 

Met vriendelijke groet,

De ouderraad