Ouderraad

De ouderraad op de Overhaal bestaat uit een groep betrokken ouders en leerkrachten van de school.

Beste ouders/verzorgers,

Graag willen we onszelf aan u voorstellen en u een kort overzicht geven van onze werkzaamheden.
Dit schooljaar bestaat de ouderraad (OR) uit de volgende leden:

Ouders:                                                            
Michael Kuipers, voorzitter
Raymond Koolbergen, penningmeester
Ellen Hollander, secretaris
Saskia de Groote
Leonore Groot
Henriëtte Faas
Sandra Wolthuis-Noom
Seda Houten
Lisette Meijns

Leerkrachten:                                                                 
Cora Eshuijs en Miranda van Pardo

Zoals elke school, heeft ook De Overhaal hulp van ouders nodig om optimaal te kunnen functioneren. Het doel van de OR is de relatie tussen school en ouders te bevorderen. We hebben dus uw hulp nodig om het karakter van De Overhaal te bewaken als knusse, sportieve en schone dorpsschool met gezellige feesten en verrassende uitstapjes. Leden van de OR kunnen u benaderen voor diverse werkzaamheden. Uiteraard bent u hier niet toe verplicht, maar wij zijn er van overtuigd dat we alleen gezamenlijk tot het beste resultaat kunnen komen.

Activiteiten waarvoor de OR van obs De Overhaal zich inzet:

1. Sint Maarten
2. Sinterklaas
3. Kerst
4. Pasen
5. Sportdag
6. Meester- en juffendag
7. Schoolreis groep 1 – 4
8. Musical groep 7/8
9. Ad hoc activiteiten & projecten
Met vriendelijke groet,

De ouderraad