Ons team

-Directeur
Desi van Waaijen     : maandag t/m vrijdag (in combinatie met Obs Theo Thijssen)

 -Intern begeleidster
Angelique Krams      : dinsdag en woensdag

 -Groepsleerkrachten
groep 1-2
Cora Eshuijs               : maandag t/m donderdag
Caroline Nieuwendijk : vrijdag

groep 3-4
Miranda van Pardo   : woensdag t/m vrijdag
Marleen Segaar        : maandag en dinsdag

groep 5-6
Ben van Assema      : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Marleen Segaar        : woensdag

groep 7-8
Sanne Sterk             :maandag t/m vrijdag

 Plusklas
Miranda van Pardo : dinsdags en woensdag om de week

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Stephan Kerssens    : dinsdag

-Onderwijsassistentes
Carolina Sierat         : maandag t/m vrijdag
Revé Stegehuis        : maandag, dinsdag en woensdag

-Administratief medewerker
Corrie Grapendaal    : donderdag

-Conciërge
Bart Zaal                 :woensdag en vrijdag

-Preventiemedewerker
Ben van Assema      : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

.