Visie

OBS De Spiegel is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

Wij zijn in eerste instantie een “gewone” basisschool. Toch willen wij ons onderscheiden. Ons profiel hebben wij voor u op papier gezet in een brochure. Deze kunt u digitaal op onze site bekijken en lezen.

Hiervoor klikt u op onze brochure om deze te bekijken. Dit is een toekomstperspectief waaraan wij: leerkrachten, kinderen en ouders dagelijks werken. Wij zijn erg trots op dit document en wensen u veel leesplezier.

De Spiegel biedt openbaar onderwijs. Wij stellen daarmee de school open voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Openbare basisschool De Spiegel:

  • zorgt voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt
  • biedt uw kind kansen zijn of haar talent te ontwikkelen
  • is veilig en uitdagend in sfeer en omgeving
Onze missie en visie in een notendop
Obs de Spiegel is een veilig en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken wij ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling. Wij staan voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt.
De ontwikkeling van uw kind vanaf de Startgroep
Die ontwikkeling kan gunstig worden beïnvloed door die extra 3 maanden. Een goede start op de basisschool is belangrijk voor de toekomst van ieder kind. Daarom biedt OBS De Spiegel de Startgroep aan. De Startgroep is er voor alle ouders die hun kinderen een succesvolle start willen geven in de samenleving.
Gebruikte lesmethoden
De laatste jaren zijn de meeste methodes vervangen door een nieuwere versie of een andere methode. In 2010 hebben we Estafette  aangeschaft. Dit is een methode voor technisch lezen. We werken met Nieuwsbegrip , een begrijpend leesmethode met actuele nieuwsonderwerpen en Taalleesland  is een alles omvattende methode voor taal. In 2009 zijn we gestart met de Engelse methode Hello World.