Wie zijn wij?

Van en met elkaar!

Krommeniedijk is een buurtschap met een eigen sociale kern, waarbinnen de Overhaal altijd een belangrijke functie heeft gehad. De Overhaal is een typische dorpsschool. Iedereen kent elkaar en er is een groot sociaal vangnet. Wij willen de “Overhaal” dan ook typeren als een school die dicht bij zijn omgeving staat. De betrokkenheid van de ouders is groot en er is een goede samenwerking met het Dorpshuis. De school telt zo’n 100 leerlingen verdeeld over 4 groepen.

Op de Overhaal staan de kernwaarden veiligheid, eigenaarschap en welbevinden centraal. Je mag zijn wie je bent met al je talenten en mogelijkheden. Wij hebben als doel alle leerlingen in een veilige, stabiele en herkenbare leer- en leefomgeving zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en verantwoord te participeren in de samenleving. De Overhaal staat garant voor zelfstandig leren, respect voor elkaar en onze leefomgeving, individuele begeleiding en is gericht op de toekomstgericht onderwijs

Op de Overhaal wordt betekenisvol onderwijs gegeven en staat de brede ontwikkeling van elk kind centraal. Je mag zijn wie je bent met al je talenten, mogelijkheden en beperkingen. De Overhaal biedt onderwijs van hoge kwaliteit, op groeps- en individueel niveau, aan de leerlingen. Zij krijgen de aandacht die hen toekomt. We vinden daarom zowel de cognitieve, als de sociaal-emotionele en de brede ontwikkeling van het kind belangrijk.