veilig en vertrouwd

Op de Overhaal heerst een plezierig sociaal klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Dat vinden wij van het allergrootste belang.

Onze zorg voor uw kind

Wij willen dat De Overhaal een veilige plek is voor uw kind. Een plek waar u uw zoon of dochter met een gerust hart kunt achterlaten. Begrip, belangstelling en repect voor elkaar zijn hierin belangrijke bouwstenen. Maar met regels alleen komen we er niet. Het gaat om houding en bereidheid om samen te werken aan een prettige leef- en leeromgeving. Die houdt niet op bij het hek van de school. Ouders zien wij als onze partners. Wij vinden het belangrijk om met u samen te werken en waar mogelijk dezelfde lijnen te volgen.

Veilig en vertrouwd – Kwink

Voor het sociaal emotioneel leren (SEL) gebruiken wij op school de methode Kwink. Ook burgerschap en mediawijsheid komen hierbij aan de orde. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

De definitie van sociaal-emotioneel leren is: het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Dat is nogal wat. Maar gelukkig kunnen de kinderen dit op school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en later. Ook in het kader van burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.

Gedragsdeskundigen stellen: ‘Het systematisch aanleren van SEL- competenties (levensvaardigheden) draagt wezenlijk bij aan een veilige leer- en leefomgeving.’ Ze doelen daarmee op deze vijf competenties.

Besef hebben van jezelf
 • Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
 • Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
 • Een gezond zelfvertrouwen
Besef hebben van de ander
 • Empathie
 • Perspectief nemen
 • Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
 • Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren
Keuzes kunnen maken
 • Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
 • Bijdragen aan een positief klimaat in je school
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag
Zelfmanagement
 • Impulscontrole bij stressvolle situaties
 • Omgaan met heftige emoties
 • Doelgericht gedrag
Relaties kunnen hanteren
 • Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
 • Sociale druk weerstaan
 • Conflicten oplossen